Erweiterte Suche

Draht Nyloncoated

Nylon coated: schwarz 0.70
Nylon coated: schwarz 0.70
2,90 CHF
ArtNr. 72667.0
Nylon coated:schwarz 0.60
Nylon coated:schwarz 0.60
2,90 CHF
ArtNr. 72665.0
Schmuckdraht 0.25mm pro Meter (i.M. sol.Vorrat)
Schmuckdraht 0.25mm pro Meter (i.M. sol.Vorrat)
1,50 CHF
ArtNr. 47907.0
Schmuckdraht 10m gold 0.5mm Spule hell
Schmuckdraht 10m gold 0.5mm Spule hell
14,50 CHF
ArtNr. 87635.0
Schmuckdraht 10m perlsilber 0.4mm Spule
Schmuckdraht 10m perlsilber 0.4mm Spule
14,50 CHF
ArtNr. 87634.01
Schmuckdraht 10m perlsilber 0.5mm Spule
Schmuckdraht 10m perlsilber 0.5mm Spule
14,50 CHF
ArtNr. 87634.0
Schmuckdraht 10m platin 0.4mm Spule
Schmuckdraht 10m platin 0.4mm Spule
12,90 CHF
ArtNr. 566410.0
Schmuckdraht 10m platin 0.5mm Spule
Schmuckdraht 10m platin 0.5mm Spule
12,90 CHF
ArtNr. 566410.01
Schmuckdraht 10m schwarz 0.4mm Spule
Schmuckdraht 10m schwarz 0.4mm Spule
14,50 CHF
ArtNr. 566422.01
Schmuckdraht 10m schwarz 0.5mm Spule
Schmuckdraht 10m schwarz 0.5mm Spule
14,50 CHF
ArtNr. 566422.0
Schmuckdraht Edelstahl 0,3mm 9,15m 19Strang
Schmuckdraht Edelstahl 0,3mm 9,15m 19Strang
22,80 CHF
ArtNr. 88149.0
Schmuckdraht gold 0,4mm
Schmuckdraht gold 0,4mm
2,90 CHF
ArtNr. 72656.02
Schmuckdraht perlsilber 0,4mm
Schmuckdraht perlsilber 0,4mm
2,90 CHF
ArtNr. 72656.01
Schmuckdraht schwarz 0,5mm
Schmuckdraht schwarz 0,5mm
2,90 CHF
ArtNr. 72666.0
Schmuckdraht silber 0,4mm
Schmuckdraht silber 0,4mm
2,90 CHF
ArtNr. 72656.0
Schmuckdraht silber 0,5mm
Schmuckdraht silber 0,5mm
2,90 CHF
ArtNr. 72659.0
Schmuckdraht silber 0,6mm
Schmuckdraht silber 0,6mm
2,90 CHF
ArtNr. 72660.0
Schmuckdraht silber 0,80mm
Schmuckdraht silber 0,80mm
2,90 CHF
ArtNr. 555801.0